תקנון לרכישה באתר

 • אתר www.flowerandlight.co.il המופעל ע"י אור ופרח חפ 024055303  ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת קורסים וסדנאות, מצורי שזירה, ומוצרים למודעות , התפתחות אישית ותרפיה.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
 • תקנון בהתאם לתקנון הגנת הצרכן

 

1. כל הכתוב בכל מקום אודות מוצרינו, בתכונות ובשירותים מסתמך על גישות מסורתיות בארומתרפיה, על מידע מחקרי שאספנו עצמאית ממאגרי מידע וכן ספרות בתחום השמנים האתריים והצמחים. למען הסר ספק, המידע אינו נשען על מחקרים מדעיים אינו מהווה המלצה רפואית מוסמכת, אין בו תחליף לייעוץ רפואי והמוצרים אינם תרופה. הסתמכות על המידע המפורט באתר היא על אחריות הקורא בלבד ומומלץ להתייעץ עם רופא/מטפל מוסמך טרם השימוש. נשים בהריון, נשים מניקות, ילדים, אנשים החולים במחלות כרוניות והנוטלים תרופות מרשם – יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.

2. השימוש בכל מוצר ממוצרינו מותר לקטינים אך ורק בכפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם ולעולם יהא שימוש חיצוני בלבד ללא בליעה ו/או מריחה ו/או מגע של ממש. עצם השימוש, בהתאם להוראות השימוש המצורפות, בכל מוצר באתר, כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס אישר את השימוש במוצר לקטין והאתר יהיה פטור מכל אחריות בקשר לכך.

3. החברה לא תהיה אחראית לכל תופעת לוואי ו/או כל נזק (ישיר או עקיף) בקשר לשימוש במוצרים לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא וכן לא תישא בכל אחריות, כספית, אזרחית, פלילית או אחרת לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לרוכש או לצד שלישי שיגרמו כתוצאה משימוש במוצרים, הן על ידי בגירים והן בשימוש שבחרו לעשות בגירים במוצרים אצל הקטינים עליהם הם אחראים.

4. השימוש כאמור יהיה לעולם בהתאם להוראות השימוש המצורפות והינו באחריות המזמין בלבד (לרבות בכל הקשור על רגישויות שונות, אלרגיות וכו'). כמו כן, כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא באתר עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מבעלי האתר כל אחריות.

5. המידע המתפרסם באתר אינו מהווה עיצה רפואית. חובה להיוועץ עם בעל מקצוע מתאים לפני תחילת שימוש כלשהו בכל מוצר או תכשיר ואף במהלך השימוש בו בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ולגבי אינטראקציה עם תכשירים רפואיים אחרים. כמו כן, יש לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר לפני השימוש בו, וכן לקרוא היטב את המידע ו/או האזהרות המפורסמות על גבי המוצרים עצמם.

6. המידע המתפרסם באתר ו/או השימוש במי מהמוצרים המוצעים באתר אינו מהווה הבטחה לקבלת תוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים, לרבות אך לא רק, לגבי יעילותם או תכונותיהם והם אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא מחלה ו/או חולי מכל מין וסוג שהם ואינו נשען על מחקרים ומדע.

7. במקרים של תופעות לוואי בלתי רצויות, יש לחדול מהשימוש במוצר ולפנות מיד לגורם המטפל. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שיגרם ללקוח משימוש במוצרים.

8. השימוש לעולם יהא בהתאם להוראות השימוש המצורפות.

1. כל המחירים המופיעים באתר על גבי המוצרים נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים, ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה באתר הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

2. הנהלת האתר משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח המופיעים באתר בזמן אמת. עם זאת, מובהר למשתמש כי המחירים מתעדכנים מעת לעת "און ליין" ולפיכך עלול להיווצר פער זמני בין המחיר בעת איסוף המוצר (המופיע בעגלת הקניה) לבין המחיר המופיע בעת השלמת הליך הזמנה. למען הסר ספק, מובהר כי הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.

3. מובהר כי הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר, וכי התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי צבעים ו/או מידות ו/או שינויים כאלה ואחרים בין מראה המוצר באתר לבין מראה המוצר במציאות.

4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שקול דעתה הבלעדי. כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם, ללא כל הודעה מוקדמת.

5. כל משתמש רשאי לבטל את העסקה לפי האמור בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"). להסרת ספקות, מובהר כי החוק קובע שהביטול יעשה בלבד שהמוצר נשאר באריזתו המקורית. דמי הביטול הינם 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם. מודגש כי לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים ושוברי מתנה. בהתאם לכך החזר כספי יינתן במידה והטובין יוחזרו להנהלת האתר באריזתם המקורית ובמידה ושלא נעשה בהם שימוש ולא נפתחו כלל. כל לקוח מודע כי יהיה עליו לשאת בעלויות המשלוח.

6. מובהר כי לא ניתן להחזיר מוצרים כלל. וכי החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפתח ו/או שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית המשתמש המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של הנהלת האתר לתבוע את נזקיה בשל כך. בעלת האתר תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדית למצבו של המוצר המוחזר.

7. הנהלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר או אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהמשתמשים להשתמש באתר באופן תקין או במקרה של כוח עליון או אם המוצר אזל מהמלאי.
8. בעוד שהנהלת האתר עושה מאמצים סבירים על מנת לכלול מידע מדויק ומעודכן באתר, הנהלת האתר לא תהא אחראית ואינה מציגה כל מצג באשר לדיוק המידע, ולא תהיה אחראית ו/או חייבת בגין טעות דפוס או אחרת כמו גם השמטה מהתוכן.

9. לעולם יש להשתמש במוצרים לאחר שנקראו ואך ורק בהתאם להוראות השימוש המצורפות למוצר.

10. כל הזכויות הקניין רוחני באתר ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום ושיווק, מדגמים, סודות מסחריים (להלן: "זכויות קניין רוחני"), הנובעות ו/או המתייחסות אל האתר ו/או התוכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר, או של צד שלישי אשר הסמיך את הנהלת האתר לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי.

11. בכל הנוגע לאמור בהסכם זה, חל איסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם, למכור, להשכיר או לשלוח לצד שלישי את זכויות הקניין הרוחני שבאתר, בלא אישור מראש ובכתב מהנהלת האתר.

12. אין באמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר בלא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.

13. האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות ולוגו (להלן: "הסימנים"). סימנים אלו הינם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו/או רישיון ו/או מתן זכות שימוש בסימנים אלו בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.

14. מובהר כי שירותי החברה כוללים, מפעם לפעם, גם שירותי דיוור אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית, ובכלל זאת קבלת ניוזלטר).

15. דיוור שכזה יכלול דיוור כללי ו/או פרסומי, ישירות למשתמש בשירותים אלו, בהתאם להוראות ולהנחיות שיתנו על ידי החברה מעת לעת (להלן: "הדיוור"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הדיוור בעצמה או באמצעות שירותי דיוור אשר יסופקו על ידי הצדדים שלישיים. מובהר כי בהסכמתך להיות מנוי על שירות הדיוור ובמתן הסכמתך לתקנון זה, אתה מצהיר ומאשר שידועות לך הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, וכי אתה מסכים במפורש שיישלח לך ע"י החברה דיוור, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) ו/או בכל דרך עתידית רלוונטית.

16. הלקוח יוכל להתנתק מהשירות בכל עת, על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק, וכן ע"י פנייה לשירות הלקוחות של האתר. ככל שהלקוח יבחר להתנתק, הוא יוכל להירשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה חוזרת לשירות הלקוחות של החברה. בכל מקרה, הסכמת הלקוח לעשות שימוש בשירותי החברה כוללת הסכמה להיחשף לפרסום ו/או תכנים מסחריים ו/או שיווקיים שונים, לרבות באמצעות פרסום באתר ו/או הודעות קופצות ו/או "באנרים" ו/או כתבות פירסומיות ו/או כתבות בעלות תוכן שיווקי ו/או כל שימוש אחר שהחברה תמצא לנכון כגון: pop up, pop under, פירסום קולי, וידאו וכו' ו/או פרסום בכל דרך אחרת, קיימת או עתידית.


 

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 • מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

 • ניתן לבטל את העסקה מכר מרחוק באמצעות הודעה לחברה במשרדיה רחוב הכפר 10 קרית אונו בטלפון 03-6028756 052-4789613  בפניה טלפונית או בדואר רשום לכתובת הכפר 10 קרית אונו, או בדואר אלקטרוני flowerandlight@gmail.com  לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר שדואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.בהודעת הביטול עליך להזין את שמך, תעודת הזהות, פרטים ליצירת קשר, וכן  מספר הזמנה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
  לא ניתן להחזיר תמציות ותרסיסים לאחר שהמשלוח יצא אליכם.
 • במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את מלוא הסכום עבור המוצר
 • אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת המוצר

 • החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 14 ימי עסקים.
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי.( יש לציין בהזמנה – באיזו דרך מעדיפים לקבל את ההזמנה)

מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 03-6028756

אחריות ושירות

 • האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
 • האחריות למוצר א. ניתנת לתקופה של 3 חודשים מיום הרכישה.
 • בתקופת האחריות תספק החברה מוצר חלופי
 • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות האתר מכירות www.flowerandlight.co.il החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
 • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
 • אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה , יש להקפיד על הוראות השימוש.
 • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
 • להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון: 03-6028756

אבטחת מידע ופרטיות

 • חברת אור ופרח, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת אור ופרח ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 • כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת אור ופרח או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה: אור ופרח. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 03-6028756

באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של אור ופרח.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

מרכז אור ופרח מציע קורסים ו/או תכנים אליהם ניתן להירשם באתר.

תקנון לרכישת קורסים וסדנאות באתר

הרישום לקורסים סדנאות ו/או לתכנים כרוך בתשלום הנקבע על ידי אור ופרח ויכול להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הרישום לקורסים ו/או לתכנים נוספים במתחם הפעילות נעשה על ידי מילוי פרטים באתר. מילוי כל הפרטים הנדרשים באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לרישום לקורס.

בסיום תהליך הרישום לקורסים ו/או לתכנים הנוספים תוכל המשתתפ/ת למלא את הפרטים המלאים לביצוע ההזמנה והשלמת תשלום המקדמה באמצעות כרטיס חיוב . לאחר פתיחת הקורס יתבצע הסדר תשלום יתרת הקורס במשרד.

המשתתפ/ת מצהיר/ה כי הוא/היא מודע/ת לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-"רכישה מרחוק" ו/או "עסקת אינטרנט".

במסגרת תהליך הרישום לקורסים ו/או לתכנים הנוספים יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים. בין היתר, יש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל) למשלוח קבלה ופרטי אמצעי תשלום מלאים. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של תנאי השימוש והתקנון ובנסיבות מסוימות יכול כי יינקטו הליכים משפטיים נגד משתמשים.

לאחר השלמת הליך הרישום לקורס וקבלת התשלום, תישלח למשתתפ/ת קבלה ו/או חשבונית לכתובת לדואר האלקטרוני. ככל שלא יתקבל אישור תשלום לקורס, תימסר על כך הודעה למשתתפ/ת והיא/הוא תידרש/ידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. בנסיבות אלו  אור ופרח אינה מתחייבת לשמור את מקומם של המשתתפ/ת בקורס. יובהר, כי יכול והרישום לקורס של המלא ייקלט במערכת. על כן, משתתפ/ת שלא קיבל/ה הודעה על אישור הרישום ו/או חשבונית בפרק זמן סביר נדרשת לפנות ל"אור ופרח" לצורך בירור.

הרישום לקורס, או לסדנה יכול אך לא מתחייב, להיות תלוי גם במספר הנרשמים לקורס. בנסיבות מסוימות, שומרת אור ופרח את הזכות לבטל קורס בשל מיעוט משתתפים. למשתתפ/ת לא תהייה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר נגרם למשתתפ/ת ו/או לצד שלישי. בנסיבות אלו, תשיב אור ופרח, כל סכום ששילמה המשתתפ/ת, ככל ששילמ/ה, ו/או תבטל את החיוב באשראי ככל שבוצע.

מדיניות ביטולים

ניתן לקבל החזר של המקדמה אם ההרשמה מבוטלת שבועיים לפני הקורס, סדנה. לאחר מכן לא יוחזר כסף המקדמה. לאחר שיעור ראשון יש להשלים את התשלום לקורס, לאחר הרישום לקורס לא ינתן החזר כספי.

התכנים

למרות שאור ופרח עושה מאמצים להעניק למשתתפות את הכלים המרביים להתקדמות ולפתרון אישי של הבעיות, לא ניתן להבטיח את פתרון הבעיות. ההתקדמות של המשתמשות היא אישית וסובייקטיבית ותלויה בגורמים רבים כגון: יכולת היישום האישית של המשתתפת, יכולת התרגול ההתמדה ומידת ההתמסרות וההבנה של התהליכים הנלמדים בקורסים ו/או בתכנים הנוספים.

המוצרים והעצות שיחולקו

אור ופרח אינה אחראית למוצרים שיחולקו בסדנאות או לעצות והמשתתפת מאשרת שהיא מתנסה רצונה הפרטי ולא יהיו לה כל תביעות.

הצהרת בריאות וביטוח

כמו כן המשתתפ/ת מצהיר/ה שהיא בריאה וכשירה להשתתף בסדנה/ קורס היא אחראית לביטוח גופה ובריאותה ולאור ופרח אין כל אחריות.

אור ופרח – חפ 024055303