חשוב להקפיד על הוראות השימוש – יש לקרוא את ההוראות

מצורף סרטון הדרכה