מפגש מלא פרחים שירים ואהבה בהנחיית המשוררת אביגיל מגידנה גרוס וצופית רוזן
20/12 יום שישי 10.00-12.00 עלות המפגש 120 ש"ח