*אופן השימוש בתמציות פרחים*
יש להריח את התמצית ולהחזיק את הבקבוק, פעם אחת ביום (לפחות) למשך 10 דקות ( לפחות ). התמצית
משפיעה על האדם מניעה ומזרימה אנרגיה חיובית בגוף, משחררת חסימות בעדינות ומאזנת אנרגטית. השינוי הינו
תהליך אישי וסובייקטיבי .
* השימוש בתמציות אינו מחליף טיפול רפואי או התיעצות עם רופא.
* אזהרה – התמציות והתרסיסים נועדו לשימוש חיצוני בלבד – הרחה או החזקת הבקבוק.
* על פי חוק מיוני 2020, חובתי לציין שאין לחומרים שאני מפרסמת בסיס מדעי.

כל הכתוב בכל מקום אודות מוצרינו, בתכונות ובשירותים מסתמך על גישות מסורתיות בארומתרפיה, על מידע מחקרי ממאגרי
מידע וכן ספרות בתחום השמנים האתריים והצמחים. למען הסר ספק, המידע אינו נשען על מחקרים מדעיים אינו מהווה המלצה
רפואית מוסמכת, אין בו תחליף לייעוץ רפואי והמוצרים אינם תרופה. הסתמכות על המידע המפורט באתר היא על אחריות הקורא
בלבד ומומלץ להתייעץ עם רופא/מטפל מוסמך טרם השימוש. נשים בהריון, נשים מניקות, ילדים, אנשים החולים במחלות כרוניות
והנוטלים תרופות מרשם – יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.
השימוש בכל מוצר ממוצרינו מותר לקטינים אך ורק בכפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם ולעולם יהא שימוש
חיצוני בלבד ללא בליעה ו/או מריחה ו/או מגע של ממש. עצם השימוש, בהתאם להוראות השימוש המצורפות, בכל מוצר באתר,
כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס אישר את השימוש במוצר לקטין והאתר יהיה פטור מכל אחריות בקשר לכך.

החברה לא תהיה אחראית לכל תופעת לוואי ו/או כל נזק (ישיר או עקיף) בקשר לשימוש במוצרים לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת
רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא וכן לא תישא בכל אחריות, כספית, אזרחית, פלילית או אחרת לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד
שנגרם לרוכש או לצד שלישי שיגרמו כתוצאה משימוש במוצרים, הן על ידי בגירים והן בשימוש שבחרו לעשות בגירים במוצרים
אצל הקטינים עליהם הם אחראים.
השימוש כאמור יהיה לעולם בהתאם להוראות השימוש המצורפות והינו באחריות המזמין בלבד (לרבות בכל הקשור על רגישויות
שונות, אלרגיות וכו'). כמו כן, כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא באתר עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מבעלי האתר כל
אחריות.

המידע המתפרסם באתר אינו מהווה עיצה רפואית. חובה להיוועץ עם בעל מקצוע מתאים לפני תחילת שימוש כלשהו בכל מוצר או
תכשיר ואף במהלך השימוש בו בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ולגבי אינטראקציה עם תכשירים רפואיים
אחרים. כמו כן, יש לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר לפני השימוש בו, וכן לקרוא היטב את המידע ו/או האזהרות
המפורסמות על גבי המוצרים עצמם.
המידע המתפרסם באתר ו/או השימוש במי מהמוצרים המוצעים באתר אינו מהווה הבטחה לקבלת תוצאה כלשהי ו/או אחריות
לאופן הפעילות של המוצרים, לרבות אך לא רק, לגבי יעילותם או תכונותיהם והם אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא מחלה ו/או
חולי מכל מין וסוג שהם ואינו נשען על מחקרים ומדע.
במקרים של תופעות לוואי בלתי רצויות, יש לחדול מהשימוש במוצר ולפנות מיד לגורם המטפל. החברה לא תישא בכל אחריות
לכל נזק שיגרם ללקוח משימוש במוצרים.
השימוש לעולם יהא בהתאם להוראות השימוש המצורפות.

סרטון הדרכה

https://youtu.be/wYslCQ1qqMU?si=UCgG3z7L-IVFDpe5