השתתפות בתוכנית רדיו – זוג בזיגזוג של ריקי עזרא ברדיו החברתי הראשון