פרחים מדברים

כתבה במגזין – "חיים אחרים"

שווה בדיקה: שגעון הפרחים

כתבה בשווה בדיקה עם מנחם הורביץ

שווה בדיקה: שיקום אסירות

כתבה בשווה בדיקה עם מנחם הורביץ

דברי אלי בפרחים

כתבה מתוך "ערב ערב" – המגזין של אילת

כתבה על צופית רוזן

כתבה על צופית רוזן

מתוך עיתון העיר קרית אונו

כתבה על צופית בעיתון

דבר אלי בפרחים

כתבה מעיתון חיים אחרים

כתבה על צופית בעיתון

תרפיה באמצעות פרחים, יש דבר כזה

כתבה לאתר Xnet של YNET

כתבה על צופית בעיתון